สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( ECONTHAI )
Home About EconThai Related Links Contact EconThai
 
  Our Activities
 
 

อบรม / สัมมนา เรื่อง
หลักสูตรวุฒิบัตร “ ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ”
วัน / เวลา
วันพุธที่ 18 วันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.15 น.
สถานที่
ณ ห้องไพลิน 1 ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ
ค่าใช้จ่าย
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ติดต่อ
โทรศัพท์ 02-651-9182-3 ,02-651-9164-65   โทรสาร  02-651-9181
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

อบรม / สัมมนา เรื่อง
เรื่อง “เสวนากฎหมายแรงงาน ท่านถาม-เราตอบทำอย่างไรเราจะไม่มีคดีไปสู่ศาล”
วัน / เวลา
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
สถานที่
ณ ห้องลิลลี่1ชั้น Floor L โรงแรมจัสมินซิตี้ โฮเทล 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 10110
ค่าใช้จ่าย
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ติดต่อ
โทรศัพท์ 02-651-9182-3 ,02-651-9164-65   โทรสาร  02-651-9181
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

อบรม / สัมมนา เรื่อง
 
วัน / เวลา
 
สถานที่
 
ค่าใช้จ่าย
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ติดต่อ
โทรศัพท์ 02-651-9182-3 ,02-651-9164-65   โทรสาร  02-651-9181
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 

   Power by Econthai© Copyright 2015 ECONTHAI. All Rights Reserved.