สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( ECONTHAI )
Home About EconThai Related Links Contact EconThai
 
  Our Activities
 
 

อบรม / สัมมนา เรื่อง
เรื่อง “ผลกระทบที่เกิดความเสียหายร้ายแรงหาก ไม่มีการเตรียมความพร้อม การต่อสู้คดีแรงงาน รองรับการจ้างแรงงานต่างด้าว ”
วัน / เวลา
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
สถานที่
ณ ห้องไพลิน 1 ชั้น 2 โรงแรมอวานีเอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
ค่าใช้จ่าย
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ติดต่อ
โทรศัพท์ 02-651-9182-3 ,02-651-9164-65   โทรสาร  02-651-9181
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

อบรม / สัมมนา เรื่อง
หลักสูตรวุฒิบัตร “ ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ”
วัน / เวลา
วันพุธที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 7 และวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.15 น.
สถานที่
ณ ห้องไพลิน 1 ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ
ค่าใช้จ่าย
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ติดต่อ
โทรศัพท์ 02-651-9182-3 ,02-651-9164-65   โทรสาร  02-651-9181
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

อบรม / สัมมนา เรื่อง
 
วัน / เวลา
 
สถานที่
 
ค่าใช้จ่าย
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ติดต่อ
โทรศัพท์ 02-651-9182-3 ,02-651-9164-65   โทรสาร  02-651-9181
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 

   Power by Econthai© Copyright 2015 ECONTHAI. All Rights Reserved.