สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( ECONTHAI )
Home About EconThai Related Links Contact EconThai
 
  Our Activities
 
 

อบรม / สัมมนา เรื่อง
หลักสูตรที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์
วัน / เวลา
วันที่ 16-18 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น.-16.30 น.
สถานที่
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท ซอย 11-13 เขตวัฒนา กรุงเทพ
ค่าใช้จ่าย
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ติดต่อ
โทรศัพท์ 02-651-9182-3 ,02-651-9164-65   โทรสาร  02-651-9181
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม , เอกสารใบสมัคร

อบรม / สัมมนา เรื่อง
หลักสูตร "กลยุทธ์ การจัดการกับพนักงานที่ชอบสร้างปัญหาต่อองค์กร"
วัน / เวลา
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.
สถานที่
ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ
ค่าใช้จ่าย
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ติดต่อ
โทรศัพท์ 02-651-9182-3 ,02-651-9164-65   โทรสาร  02-651-9181
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม ,เอกสารใบสมัคร

อบรม / สัมมนา เรื่อง

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์มืออาชีพ

วัน / เวลา

วันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.- 16.00 น.

สถานที่
ณ.ห้องการ์เดนท์ 2 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ
ค่าใช้จ่าย
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ติดต่อ
โทรศัพท์ 02-651-9182-3 ,02-651-9164-65   โทรสาร  02-651-9181
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม , เอกสารใบสมัคร

อบรม / สัมมนา เรื่อง
หลักสูตรที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ new
วัน / เวลา
11-13 กรกฏาคม 2561
สถานที่
ณ ห้องลาเวนเดอร์ 3 ชั้น 2 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯณ
ค่าใช้จ่าย
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ติดต่อ
โทรศัพท์ 02-651-9182-3 ,02-651-9164-65   โทรสาร  02-651-9181
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม , เอกสารใบสมัคร

อบรม / สัมมนา เรื่อง
“การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน ภาคปฏิบัติ” new
วัน / เวลา
วันพฤหัสที่19 และวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30น.)
สถานที่
ณ ห้องลาเวนเดอร์ 3 ชั้น 2 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
ค่าใช้จ่าย
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ติดต่อ
โทรศัพท์ 02-651-9182-3 ,02-651-9164-65   โทรสาร  02-651-9181
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม , เอกสารใบสมัคร

 
 

   Power by Econthai© Copyright 2015 ECONTHAI. All Rights Reserved.