สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( ECONTHAI )
Home About EconThai Related Links Contact EconThai
 
  Our Activities
 
 

อบรม / สัมมนา เรื่อง

วิธีการ ลงโทษทางวินัย แบบสร้างสรรค์ ความไม่เข้าใจในทางปฏิบัติ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง จะแก้ไขอย่างไร

วัน / เวลา
พุธที่ 6 กรกฏาคม 2560 ตั่งแต่เวลา 8.30-16.00น.
สถานที่
ณ ห้องการ์เด้น 1 ขั้น5 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กทม.
ค่าใช้จ่าย
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ติดต่อ
โทรศัพท์ 02-651-9182-3 ,02-651-9164-65   โทรสาร  02-651-9181
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

อบรม / สัมมนา เรื่อง
 
วัน / เวลา
 
สถานที่
 
ค่าใช้จ่าย
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ติดต่อ
โทรศัพท์ 02-651-9182-3 ,02-651-9164-65   โทรสาร  02-651-9181
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 

   Power by Econthai© Copyright 2015 ECONTHAI. All Rights Reserved.